Tomki Němec

Fotograf

Fotograf - Tomki Němec

Tomki Němec (*1963) se v osmdesátých letech minulého století pohyboval především na neoficiální fotografické scéně. Vytvořil soubor o českém trampingu, dokumentoval protirežimní společenské aktivity, spolupracoval se samizdatovými redakcemi Revolver Revue, Lidové noviny, Sport (po Sametové revoluci týdeník Respekt).

V letech 1989—1992 byl osobním fotografem prezidenta Václava Havla. Příležitostně ho fotografoval i v dalších letech. V roce 2016 k jeho nedožitým osmdesátým narozeninám uspořádal ve spolupráci s galerií DOX výstavu HAVEL a vlastním nákladem vydal výpravnou publikaci "Václav Havel – Tomki Němec, Fotografie.". Spolupracoval s fotografickou agenturou Agence VU/Paris a od roku 1992 Anzenberger Agency/Vienna.

Publikuje doma i v zahraničí. (např. Libération, Le Monde, Paris Match, Stern, Der Spiegel, DU, Geo, Die Zeit, Focus, Esquire, New York Times Magazine, Los Angeles Times Magazine, News a dalších). Získal několik ocenění včetně světové novinářské soutěže World Press Photo (1991,1994), Grant Kultur Kontakt Austria, Pro Helvetia, IVO.

Dlouhodobě fotografuje Karla Schwarzenberga. Podílel se na vzniku a byl členem spolku 400ASA (2018-2020). Připravuje vydání knihy “Amerikánka, Etc.” (2021/2022), výstavu “Deset let bez Václava Havla” v italském Miláně (12/2021) a dotisk knihy “Václav Havel - Tomki Němec, Fotografie” (jaro 2022). Fotografuje, pořádá komentované projekce, přednášky a individuální kurzy. Vydal tři autorské knihy a na dalších spolupracoval.

Námětem jeho volné tvorby je téměř vždy „obyčejný“ člověk ve svých každodenních situacích, odehrávajících se v kontextu doby.

Kontakt